Όροι Χρήσης

 Σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Συνέλιξις Α.Ε.. Οι όροι χρήσης (εφ’ εξής «Όροι») που παρατίθενται στη συνέχεια οριοθετούν τη χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων SynField και αποτελούν Συμφωνία μεταξύ Υμών και της Συνέλιξις ΑΕ. Εάν διαφωνείτε με τους παρόντες όρους, δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων αυτών. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Συνέλιξις Α.Ε., συμφωνείτε με το σύνολο των παρόντων όρων καθολικά. Παρακαλούμε, διαβάστε τους προσεκτικά.

1. Προοίμιο

Με το παρόν ορίζονται οι όροι του συστήματος SynField, παρεχόμενου από την εταιρεία Συνέλιξις Α.Ε. (εφ’ εξής «Εταιρία»), με έδρα στη διεύθυνση Φαρμακίδου 10, Χαλκίδα 34100, Εύβοια, Ελλάδα.

2. Ορισμοί

 1. Σύστημα SynField: η διαδικτυακή πλατφόρμα SynField, ο εξοπλισμός SynField, η εφαρμογή SynField Control, το SynField API,  η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα SynControl και η εφαρμογή Water Management.  Στο παρόν κείμενο το σύστημα SynField θα κατονομάζεται εφ’ εξής «SynField».
 2. Χρήση: η άμεση πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που παρέχονται από το SynField.
 3. Διαδικτυακή πλατφόρμα SynField: η διαδικτυακή εφαρμογή γεωργίας ακριβείας SynField. Η πλατφόρμα SynField παρέχεται μέσω των εγκαταστάσεων της Εταιρίας και μπορείτε να τη χρησιμοποιήστε από οποιοδήποτε υπολογιστή, laptop, tablet ή κινητό τηλέφωνο με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 
 4. Εξοπλισμός SynField: οι κόμβοι SynField και τα περιφερειακά SynField
 5. Κόμβος SynField: αποτελεί το κύριο μέρος του εξοπλισμού σας και λειτουργεί ως σύστημα καταγραφής μετρήσεων από αναλογικούς και ψηφιακούς αισθητήρες, καθώς και ως σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου αυτοματισμών.
 6. Περιφερειακά SynField: ο υλικός εξοπλισμός που επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων από το φυσικό περιβάλλον στην τοποθεσία εγκατάστασης τους και τα μεταδίδουν στον κόμβο (αισθητήρες) ή/και αυτοματισμού (πχ ηλεκτροβάνες). Τα περιφερειακά εξαρτώνται από το πρόγραμμα υπηρεσιών που επιθυμείτε.
 7. Υπηρεσίες SynField: οι υπηρεσίες που προσφέρονται με την αγορά του εξοπλισμού SynField και την επιλογή των επιπλέον επιθυμητών υπηρεσιών της διαδικτυακής πλατφόρμας SynField.
 8. Εφαρμογή SynField Control: εφαρμογή κινητής συσκευής που επιτρέπει τη ρύθμιση και τον έλεγχο του εξοπλισμού σας SynField μέσω έξυπνου κινητού τηλεφώνου, κατευθείαν στον αγρό.
 9. Εφαρμογή Water Management: εφαρμογή κινητής συσκευής που σας παρέχει τη δυνατότητα να ελέγξετε τη γεώτρηση στην οποία συμμετέχετε απομακρυσμένα μέσω έξυπνου κινητού τηλεφώνου.
 10. Συνεργάτης της Εταιρίας: οποιοδήποτε τρίτο μέρος πλην υμών και της Εταιρίας από όπου προμηθεύεστε εξοπλισμό και υπηρεσίες SynField.

3. Εκχώρηση Άδειας Χρήσης

 1. Η Εταιρία σας παραχωρεί μια άδεια χρήσης του SynField για τη συμφωνηθείσα χρονική περίοδο συμπεριλαμβανομένων τυχόν επεκτάσεων ή ανανεώσεων αυτής. Η άδεια αυτή είναι προσωπική, αποκλειστική και μη μεταβατική και αφορά τη χρήση του SynField. Μέσω αυτής της άδειας, σας επιτρέπεται η χρήση του SynField μέσω οποιαδήποτε συμβατής συσκευής που είτε σας ανήκει είτε απλά χειρίζεστε για προσωπική χρήση.
 2. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη δικτυακή πλατφόρμα και τις υπηρεσίες SynField, SynControl και API θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη, ο οποίος απαιτεί από εσάς να παρέχετε, μεταξύ άλλων, μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα λαμβάνετε μηνύματα επικοινωνίας από την Εταιρία. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δημιουργίας του λογαριασμού σας, θα πρέπει να επιλέξετε ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Είστε υπεύθυνοι για την ορθότητα των πληροφοριών που δηλώνετε καθώς και για την ασφαλή διατήρηση και τη σωστή διαχείριση του αναγνωριστικού χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας. Η Εταιρία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κακόβουλη χρήση χαμένης ή κλεμμένης ταυτότητας χρηστών ή κωδικών πρόσβασης.
 3. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο λογαριασμό σας, ανεξάρτητα από το αν οι δραστηριότητες αναλαμβάνονται από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Η Εταιρία δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας. Παρακαλούμε, επικοινωνήσετε αμέσως με την Εταιρία εάν πιστεύετε ότι ένα μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος ενδέχεται να χρησιμοποιεί το λογαριασμό σας ή εάν έχουν χαθεί ή κλαπεί οι πληροφορίες του λογαριασμού σας.

4. Αναβαθμίσεις Και Ενημερώσεις

 1. Η Εταιρία μπορεί, κατά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου συνδρομής και χωρίς τη ρητή άδεια ή συναίνεσή σας, να αναπτύξει αναβαθμίσεις ή ενημερώσεις.
 2. Οι παρόντες όροι ισχύουν για κάθε αναβάθμιση ή ενημέρωση εκτός εάν η Εταιρία παρέχει άλλους όρους με την αναβάθμιση ή ενημέρωση. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των Όρων αυτών και των «άλλων όρων», θα υπερισχύσουν οι άλλοι όροι.

5. Προστασία προσωπικών δεδομένων

 1. Η Εταιρία δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται ορισμένες πληροφορίες και δεδομένα (στα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνονται πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική αναγνώριση ατόμων ή/και προσωπικά δεδομένα) τα οποία σχετίζονται με:
 1. το χρήστη της πλατφόρμας,  
 2. τη χρήση της πλατφόρμας,
 3. την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης που σχετίζονται με το SynField.
 1. Κάθε τέτοια πληροφορία θα υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου του SynField. Η Εταιρία δεν θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες σε μορφή που σας χαρακτηρίζει προσωπικά, παρά μόνο στο βαθμό που απαιτείται για τη βελτίωση της χρήσης σας ή την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και εφόσον της έχει ρητά ζητηθεί από εσάς.
 2. Κάνοντας χρήση της υπηρεσίας αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η μεταφορά δεδομένων μέσω Διαδικτύου δεν είναι ποτέ εντελώς ιδιωτική ή ασφαλής. Οποιοδήποτε μήνυμα ή οποιαδήποτε πληροφορία που μεταβιβάζεται με τη χρήση της υπηρεσίας μπορεί να διαβαστεί ή να υποκλαπεί από τρίτους, ακόμη και εάν η συγκεκριμένη μετάδοση είναι κρυπτογραφημένη. Η Εταιρία έχει λάβει κάθε σύγχρονο μέτρο για την προστασία των υποδομών της και των προσωπικών σας δεδομένων. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τρίτα μέρη δεν μπορούν να παραβιάσουν αυτά τα μέτρα ασφαλείας και να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα με παράνομο τρόπο. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων αποδέχεστε ότι παρέχετε προσωπικές πληροφορίες με δική σας ευθύνη.
 3. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν εγείρει αξιώσεις για τα δεδομένα που παράγονται ή προστίθενται στο σύστημα SynField από εσάς. Τα δεδομένα αυτά είναι και παραμένουν αποκλειστικά δικά σας.

6. Αποθήκευση και μετάδοση δεδομένων

 1. Σε κάθε περίπτωση, συμφωνείτε να μην αποθηκεύετε ή μεταδίδετε δεδομένα που:
 1. μπορεί να δημιουργήσουν πιθανότητα πρόκλησης κακού, απώλειας, φυσικού ή ψυχικού τραυματισμού, θανάτου, αναπηρία ή παραμόρφωση σε εσάς ή σε οποιοδήποτε άλλο άτομο ή ζώο,
 2. μπορεί να δημιουργήσουν την πρόκληση απώλειας ή ζημίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, αντικείμενο ή περιουσία,
 3. μπορεί να εκθέσουν παιδιά σε κίνδυνο ή σε ακατάλληλο περιεχόμενο,
 4. μπορεί να εξωθήσουν κάποιον σε αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών είτε άμεσα είτε έμμεσα, χωρίς την πρότερη, ρητή και χωρίς πίεση συγκατάθεση του ατόμου,
 5. περιέχουν πληροφορίες ή περιεχόμενο που μπορεί να κριθεί ως παράνομο, επιβλαβές, υβριστικό, ρατσιστικό, σεξιστικό, δυσφημιστικό, παραβιάζον το ιδιωτικό απόρρητο, ενοχλητικό, ανήθικο, ταπεινωτικό ως προς τρίτους, απειλητικό, βέβηλο ή κοινώς απαράδεκτο,
 6. είναι παράνομο,
 7. δεν έχετε το δικαίωμα να κάνετε διαθέσιμα προς τρίτους,
 8. γνωρίζετε πως είναι λανθασμένα
 1. Συμφωνείτε ότι κάθε περιεχόμενο που δημιουργείτε δεν παραβιάζει ούτε πρόκειται να παραβιάσει δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων πνευματικής ιδιοκτησίας ή ιδιωτικού απορρήτου.

7. Περιορισμένη Εγγύηση, Αποποιήσεις Ευθυνών και Απαλλαγή Ευθύνης

 1. Το SynField παρέχεται «ως έχει» και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον αγρότη. Το προϊόν είναι αποκλειστικά συμβουλευτικού χαρακτήρα και οτιδήποτε παρέχεται με τη μορφή πληροφόρησης, συμβουλής ή προτροπής για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως εναπόκειται στη διακριτική σας ευχέρεια να το αξιολογήσετε και να ενεργήσετε βασιζόμενος στην ιδιωτική σας βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Συνέλιξις. Για παράδειγμα, η Εταιρία δεν ευθύνεται εάν:
  1. δεν έχετε ορίσει εντολή ποτίσματος του χωραφιού σας με αποτέλεσμα να μην ποτιστεί όταν πρέπει
  2. δεν έχετε ορίσει εντολή κλεισίματος του ποτίσματος του χωραφιού σας με αποτέλεσμα να λάβει περισσότερο νερό από όσο πρέπει
  3. έχετε ορίσει εντολή ποτίσματος αλλά δεν υπήρχε διαθέσιμο νερό για το χωράφι οπότε δεν πότισε
  4. έχετε ορίσει εντολή ποτίσματος και κλεισίματος στην πλατφόρμα αλλά δεν έχετε συνδέσει σωστά τον εξοπλισμό με αποτέλεσμα να μην ποτίσει
  5. έχετε ορίσει εντολή ποτίσματος και κλεισίματος στην πλατφόρμα αλλά δεν έχετε φροντίσει να έχει μπαταρία ο κόμβος σας
  6. δεν έχετε καθορίσει την ανάλογη μορφή ώρας από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας με αποτέλεσμα το σύστημα να ποτίσει διαφορετική ώρα από την επιθυμητή
  7. δεν έχετε συνδέσει σωστά τον εξοπλισμό με αποτέλεσμα να μη στέλνονται σωστά οι μετρήσεις στην πλατφόρμα
  8. δεν έχετε φροντίσει να βαθμονομήσετε τις μετρήσεις των αισθητήρων σας, εφόσον είναι απαραίτητο, με αποτέλεσμα να αποστέλλονται λανθασμένες μετρήσεις στην πλατφόρμα
  9. έχετε ορίσει Πρόβλεψη Ασθένειας αλλά επιλέξετε να μην ακολουθήσετε τις προτροπές του συστήματος σχετικά με αυτό
  10. έχετε ορίσει Κανόνες και Ειδοποιήσεις αλλά δεν τα έχετε ενεργοποιήσει - τα έχετε αφήσει στο στάδιο του Προσχεδίου
  11.  δεν έχετε αφαιρέσει τα δικαιώματα συνεργάτη που έχετε ορίσει, από κάποιον που δεν επιθυμείτε να έχει πλέον πρόσβαση στα δεδομένα σας
 2. Το SynField καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας με διάρκεια 24 μήνες. Εάν εντός της περιόδου εγγύησης ειδοποιήσετε την Εταιρία εγγράφως για σφάλματα ή δυσλειτουργίες του SynField, οι οποίες έχουν ως συνέπεια να μην λειτουργεί σύμφωνα με τον προβλεπόμενο τρόπο, η Εταιρία θα επικοινωνήσει με εσάς σχετικά με τον τρόπο που μπορεί να διευθετηθεί το ζήτημα (π.χ. αντικατάσταση εξοπλισμού, αναβάθμιση βαθμίδας συνδρομής χωρίς επιπλέον κόστος ή επιστροφή χρημάτων) κατά το δοκούν.
 3. Η εγγύηση δεν ισχύει:
 1. εάν το σφάλμα ή η δυσλειτουργία της υπηρεσίας οφείλεται σε τροποποίηση της συσκευής εκ μέρους σας
 2. εάν το σφάλμα ή η δυσλειτουργία της υπηρεσίας οφείλεται στη χρήση του SynField με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στο εγχειρίδιο
 3. εάν το σφάλμα ή η δυσλειτουργία της υπηρεσίας οφείλεται σε συμβάν ανωτέρας βίας όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα τον Όρων Χρήσης
 4. εάν το σφάλμα ή η δυσλειτουργία της υπηρεσίας οφείλεται στη χρήση υλικού (αισθητήρων ή αυτοματισμών) μη ορισμένων από την Εταιρία ως συμβατά με το SynField.
 5. μετά το πέρας της
 1. Η Εταιρία εγγυάται ότι εφόσον το SynField χρησιμοποιείται με τον ενδεδειγμένο τρόπο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις λειτουργίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τον εξοπλισμό. Είστε υπεύθυνοι και υποχρεούστε να εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό SynField σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται εγχειρίδιό και να ελέγχετε τακτικά τη λειτουργική του επάρκεια. Η εγκατάσταση και η τακτική συντήρηση και επίβλεψη του εξοπλισμού σας δεν αποτελούν υποχρεώσεις της Συνέλιξις συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής μπαταρίας του κόμβου.
 2. Είστε υπεύθυνοι για την ύπαρξη τεχνικών προϋποθέσεων ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αξιόπιστης λειτουργίας του συστήματος. Η Εταιρία σας παρέχει την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση με τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που απαιτείται για να συνδεθείτε στις υπηρεσίες SynField. Είστε υπεύθυνοι να ελέγξετε ότι η σύνδεση κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή χρήσης επαρκεί για την καλή χρήση των υπηρεσιών SynField. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να διασφαλίσει ότι η σύνδεση είναι δυνατή.
 3. Η Εταιρία ευθύνεται για προβλέψιμες απώλειες ή ζημίες που υφίσταστε σε περίπτωση από μέρους μας αθέτησης των παρόντων Όρων ή εξαιτίας δικής μας αμέλειας αλλά δεν φέρει ευθύνη για μη προβλέψιμες απώλειες ή ζημίες. Οι απώλειες ή ζημίες είναι προβλέψιμες εάν αποτελούν προφανή συνέπεια της αθέτησής μας ή εάν ονομάζονται εγγράφως από εσάς και εμάς τη χρονική στιγμή που σας εκχωρήσαμε την άδεια χρήσης.
 4. Στη μέγιστη έκταση που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία δε γεννάται καμία απολύτως ευθύνη της Εταιρίας για τυχόν ειδικές, συμπτωματικές, έμμεσες ή παρεπόμενες, θετικές ή αποθετικές ζημίες ή αρνητικά διαφέροντα, διαφυγόντα κέρδη, ή οποιεσδήποτε άλλες ζημίες (συμπεριλαμβανομένων απολεσθέντων δεδομένων, διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας, σωματικές βλάβες ή απώλεια ιδιωτικού απορρήτου) που σχετίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του SynField.
 5. Τίποτα από όσα αναφέρονται στους Όρους δεν θα επηρεάσει τα θεσμοθετημένα δικαιώματα, τα οποία πάντοτε απολαμβάνετε ως καταναλωτής και τα οποία δεν μπορείτε συμβατικά να τα συμφωνήσετε ή να τα αποποιηθείτε.
 6. Τίποτα από όσα αναφέρονται στους παρόντες Όρους δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη της Εταιρίας για απώλειες, οι οποίες δεν μπορούν νόμιμα να αποκλειστούν ή να περιοριστούν βάσει του εφαρμοστέου δικαίου. Με αυτήν την προϋπόθεση, η Εταιρία δεν ευθύνεται απέναντί σας για:
  1. οποιαδήποτε έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια την οποία μπορεί να έχετε υποστεί. Το ανωτέρω περιλαμβάνει οποιαδήποτε απώλεια κέρδους (είτε άμεση είτε έμμεση), οποιαδήποτε απώλεια πελατείας ή επιχειρηματικής φήμης ή απώλεια δεδομένων μπορεί να έχετε υποστεί,
  2. οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία την οποία μπορεί να έχετε υποστεί ως αποτέλεσμα:
   1. οποιωνδήποτε αλλαγών στο SynField στις οποίες ενδέχεται να προβεί η Εταιρία ή οποιασδήποτε μόνιμης ή προσωρινής παύσης παροχής των υπηρεσιών του (ή οποιωνδήποτε στοιχείων εντός των υπηρεσιών του),
   2. της διαγραφής, φθοράς, ή αποτυχίας αποθήκευσης, οποιουδήποτε περιεχομένου και άλλων δεδομένων επικοινωνιών που διατηρούνται ή μεταδίδονται από ή μέσω της χρήσης του SynField από εσάς,
   3. της αδυναμίας σας να παράσχετε προς την Εταιρία ακριβείς πληροφορίες λογαριασμού,
   4. της αδυναμίας σας να διατηρήσετε τον κωδικό σας πρόσβασης ή τα στοιχεία του λογαριασμού σας ασφαλή και εμπιστευτικά.
 7. Σε περίπτωση που υπάρξει διακοπή παροχής υπηρεσιών ή μειωμένη απόδοση του συστήματος λόγω δικής μας αμέλειας θα πρέπει να ειδοποιήσετε την Εταιρία εγγράφως και η Εταιρία θα επικοινωνήσει με εσάς σχετικά με τον τρόπο που μπορεί να διευθετηθεί το ζήτημα. Αυτή η υποχρέωση υφίσταται μόνο αν μας γνωστοποιήσετε το ζήτημα εγγράφως και άμεσα, αλλά το αργότερο μέχρι δυο εβδομάδες από τη στιγμή που υπέπεσε στην αντίληψή σας. 
 8. Οι ανωτέρω περιορισμοί της ευθύνης της Εταιρίας προς εσάς θα ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η Εταιρία είχε ενημερωθεί, ή όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα ότι μπορεί να προκύψουν τέτοιες ως άνω απώλειες.

8. Συμβάντα Ανωτέρας Βίας

 1. Η Εταιρία δε φέρει ευθύνη για σφάλματα ή δυσλειτουργίες ή μειωμένη απόδοση των υποχρεώσεών μας στα πλαίσια των παρόντων Όρων ή για τυχόν αδυναμία ή καθυστέρηση εκτέλεσης έργου, η οποία οφείλεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε συμβάν ανωτέρας βίας. Ως συμβάντα ανωτέρας βίας θεωρούνται τα ακόλουθα:
 1. σφάλμα βοηθητικού προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της παροχής ενέργειας),
 2. σφάλμα της σύνδεσης στο Διαδίκτυο,
 3. σφάλμα δημόσιων ή ιδιωτικών δικτύων τηλεπικοινωνιών ή τεχνολογίας πληροφορικής,
 4. απεργίας ή άλλης εργασιακής αναταραχής,
 5. εχθροπραξίες ή τρομοκρατικές ενέργειες,
 6. επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών ή άλλες επιθέσεις τεχνολογίας πληροφορικής ή παραβιάσεις που επηρεάζουν την Εταιρία,
 7. πλημμύρες,
 8. δολιοφθορά,
 9. πυρκαγιά,
 10. φυσικές καταστροφές ή θεομηνίες
 11. οποιαδήποτε άλλη αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου της Εταιρίας.
 1. Στην περίπτωση σφάλματος ανωτέρας βίας, το οποίο επηρεάζει την απόδοση των υποχρεώσεών μας στα πλαίσια των Όρων Χρήσης οι υποχρεώσεις της Εταιρίας στα πλαίσια αυτών αναστέλλονται και ο χρόνος για την απόδοση των υποχρεώσεών της παρατείνεται για τη διάρκεια του συμβάντος ανωτέρας βίας. Η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να βρεθεί μια λύση με την οποία οι υποχρεώσεις της στα πλαίσια των παρόντων Όρων μπορούν να αποδοθούν παρά το συμβάν ανωτέρας βίας.

9. Επιστροφές προϊόντων

 1. Διατηρείτε το δικαίωμα να επιστρέψετε εξοπλισμό που προμηθευτήκατε από την Εταιρία, χωρίς να υποχρεούστε να ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή τους, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβής των προϊόντων. Για να γίνει δεκτή η επιστροφή, θα πρέπει το επιστρεφόμενο μέρος του εξοπλισμού να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση όπως ακριβώς κατά την αγορά του, να μην έχει μειωθεί η αξία του και στην πλήρη αρχική του συσκευασία συνοδευόμενο και από το Τιμολόγιο πώλησης. Εφόσον η επιστροφή γίνει αποδεκτή, η Εταιρία υποχρεούται να επιστρέψει εξολοκλήρου το αντίτιμο των επιστρεφόμενων προϊόντων. Το κόστος αποστολής των επιστρεφόμενων προϊόντων επιβαρύνει εσάς.

10. Πολιτική Συνδρομής

 1. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα SynField, SynControl και SynAPI και κατ’ επέκταση στις Υπηρεσίες SynField, παρέχεται υπό τη μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας, κλιμακούμενου κόστους ανάλογα με την υπηρεσία που έχετε επιλέξει.
 2. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν πρότερης ενημέρωσής σας, να αλλάξει την τιμολογιακή της πολιτική ή/και να αναστείλει τη λειτουργία του λογαριασμού σας σε περίπτωση που η διάρκεια συνδρομής έχει λήξει και δεν έχει ανανεωθεί μετά από ένα μήνα από την ημερομηνία λήξης της συνδρομής. Σε αυτή την περίπτωση, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο που σχετίζεται με την «Αναστολή Χρήσης και Λύση Συμφωνίας».
 3. Σε περίπτωση αλλαγής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει αντίστοιχα το κόστος της συνδρομητικής υπηρεσίας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

11. Αναστολή Χρήσης και Λύση Συμφωνίας

 1. Διατηρείτε το δικαίωμα να τερματίσετε το λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή, αναγνωρίζοντας πως οι συνδρομές που έχουν προπληρωθεί δεν είναι δυνατό να επιστραφούν. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε λύση της άδειας χρήσης και αναστολή του λογαριασμού σας άμεσα μέσω κατάλληλης ειδοποίησής σας εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους και δεν επανορθώσετε (εφόσον επανορθώνεται) εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών μετά την παροχή της υπηρεσίας.
 2. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει προσωρινή ή οριστική αναστολή του λογαριασμού σας και λύση της άδειας χρήσης, με ταυτόχρονη ειδοποίησή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αν έχει εύλογες υποψίες οι οποίες σχετίζονται με:
 1. παραβίαση από μέρους σας αυτών των Όρων
 2. με παροχή ψευδών πληροφοριών κατά την εγγραφή σας
 3. μη ανανέωση της συνδρομητικής υπηρεσίας μετά την πάροδο ενός μηνός από την ημερομηνία λήξης της
 1. Σε περίπτωση προσωρινής αναστολής, θα αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας μετά το πέρας της περιόδου αναστολής ή μετά τη διευθέτηση του ζητήματος για το οποίο έγινε η αναστολή.
 2. Σε περίπτωση οριστικής αναστολής του λογαριασμού για οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες αιτίες, όλα τα δικαιώματα που σας έχουν εκχωρηθεί με την άδεια χρήσης που συνοδεύει τους παρόντες Όρους παύουν να ισχύουν και όλα τα δεδομένα σας θα διαγραφούν χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης.

12. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 1. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του SynField ανήκουν στην Εταιρία και προστατεύονται δια νόμου, συμπεριλαμβανομένης της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού απορρήτου, ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων. Δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε ή να καλύψετε οποιονδήποτε χαρακτηρισμό του προϊόντος στους κόμβους SynField. Η εκ μέρους σας κατοχή, εγκατάσταση και χρήση του SynField δεν σας παρέχει δικαιώματα ή κυριότητα οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτού. Η Εταιρία διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί του SynField, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων, πατεντών, δικαιωμάτων επί εμπορικών μυστικών, εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Λογισμικό διαδικτυακής πλατφόρμας

 1. Η Εταιρία σας παρέχει μια προσωπική, μη μεταβατική, αναθεωρήσιμη άδεια χρήσης του λογισμικού της διαδικτυακής πλατφόρμας SynField. Δεν έχετε το δικαίωμα να:
 1. τροποποιήσετε, αποσυμπιλήσετε ή δοκιμάσετε να εξάγετε τον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού της πλατφόρμας εκτός αν έχετε έγγραφη αδειοδότηση από την Εταιρία,
 2. νοικιάσετε, επινοικιάσετε, πωλήσετε, υποαδειοδοτήσετε, διανέμετε ή σε κάθε περίπτωση μεταφέρετε το λογισμικό σε τρίτους ή να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό της πλατφόρμας για να παράσχετε υπηρεσίες σε τρίτους,
 3. αντιγράψετε το Λογισμικό,
 4. να αφαιρέσετε, τροποποιήσετε, απενεργοποιήσετε, καταστρέψετε ή σε κάθε περίπτωση παρεμποδίσετε τη λειτουργία των στοιχείων ασφαλείας του Λογισμικού της πλατφόρμας ή των χαρακτηριστικών που θέτουν όρια στη λειτουργία του Λογισμικού,
 5. να αφαιρέσετε τα στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας από το Λογισμικό της πλατφόρμας.
 1. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων, αποδέχεστε  ότι η Εταιρία μπορεί να προβεί σε ενημέρωση του Λογισμικού ανά πάσα στιγμή. Προηγούμενη αδειοδότηση δεν αποτελεί πώληση του Λογισμικού και η Εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί αυτού. Οποιαδήποτε προσπάθεια από εσάς να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια χρήση σας είναι άκυρη.

Λογισμικό για κινητές συσκευές

 1. Ως μέρος των υπηρεσιών που παρέχονται από το SynField, η Eταιρία παρέχει εφαρμογές λογισμικού σχεδιασμένες για κινητές συσκευές (Κινητό Λογισμικό). Για τη χρήση του Κινητού Λογισμικού πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια συμβατή κινητή συσκευή. Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι το Κινητό Λογισμικό θα είναι συμβατό με τη συσκευή σας. Η Εταιρία σας παρέχει μια προσωπική, μη μεταβατική, αναθεωρήσιμη άδεια χρήσης του Κινητού Λογισμικού. Απαγορεύεται ρητά να:
 1. τροποποιήσετε, μεταβάλετε ή δοκιμάσετε να εξάγετε τον πηγαίο κώδικα (reverse engineering) του Κινητού Λογισμικού εκτός αν έχετε έγγραφη αδειοδότηση από την Εταιρία,
 2. νοικιάσετε, επινοικιάσετε, πωλήσετε, υπο-αδειοδοτήσετε, διανέμετε ή σε κάθε περίπτωση μεταφέρετε το λογισμικό σε τρίτους ή να χρησιμοποιήσετε το παρόν Κινητό Λογισμικό για να παράσχετε υπηρεσίες σε τρίτους,
 3. αντιγράψετε το Κινητό Λογισμικό,
 4. να αφαιρέσετε, τροποποιήσετε, απενεργοποιήσετε, καταστρέψετε ή σε κάθε περίπτωση παρεμποδίσετε τη λειτουργία των στοιχείων ασφαλείας του Κινητού Λογισμικού ή των χαρακτηριστικών που θέτουν όρια στη λειτουργία του Κινητού Λογισμικού,
 5. να αφαιρέσετε τα στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας από το Κινητό Λογισμικό.
 1. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων, αποδέχεστε  ότι η Εταιρία μπορεί να προβεί σε ενημέρωση του Κινητού Λογισμικού ανά πάσα στιγμή. Θεωρείτε ότι αποδέχεστε την αυτόματη ενημέρωση της συσκευής σας και συμφωνείτε στους παρόντες Όρους οι οποίοι αφορούν και τις αναβαθμίσεις του Κινητού Λογισμικού. Λογισμικό τρίτων που μπορεί να ενσωματώνεται στο Κινητό Λογισμικό καλύπτεται από την σχετική άδεια χρήσης του σχετικού λογισμικού, που αδειοδοτεί τη χρήση του. 
 2. Προηγούμενη αδειοδότηση δεν αποτελεί πώληση του Κινητού Λογισμικού και η Εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί αυτού. Οποιαδήποτε προσπάθεια από εσάς να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια χρήση σας είναι άκυρη.

13. Συμφωνία Δεσμευτικής Διαιτησίας και Παραίτηση από Άσκηση Ομαδικής Αγωγής

 1. Σε περίπτωση διαφοράς, οφείλετε να παράσχετε στην Εταιρία γραπτή δήλωση που περιλαμβάνει το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του μέρους που την παρέχει, τα γεγονότα που εγείρουν τη διαφορά και τα αιτούμενα μέτρα αποκατάστασης. Ως «Διαφορά» νοείται οποιαδήποτε διαφορά, αγωγή ή άλλη αντιπαράθεση, ανεξάρτητα από τον επικαλούμενο λόγο ή τους λόγους αγωγής (ήτοι περιλαμβάνει, εκτός από κάθε άλλη πιθανή αιτία αγωγής ή νομική βάση, απαιτήσεις για παραβίαση της σύμβασης, απάτη και παραβίαση νόμου ή κανονισμού).
 2. Όλες οι διαδικασίες επίλυσης ή εκδίκασης μιας διαφοράς σε οποιοδήποτε δικαστήριο θα διεξάγονται αποκλειστικά και μόνο σε ατομική βάση. Δεν θα επιδιώξετε τη συζήτηση οποιασδήποτε διαφοράς στο πλαίσιο ομαδικής αγωγής, αγωγής που εγείρει ιδιώτης υπέρ του δημοσίου συμφέροντος ή άλλης διαδικασίας στην οποία ένας εκ των διάδικων ενεργεί ή προτίθεται να ενεργήσει ως εκπρόσωπος άλλων. Η διαιτησία ή άλλη διαδικασία δεν θα συν εκδικάζονται χωρίς την προηγουμένη γραπτή συγκατάθεση όλων των μερών για όλες τις σχετικές διαιτησίες ή διαδικασίες.

14. Αποζημίωση

 1. Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση που ενέργειά σας προκαλέσει βλάβη στην Εταιρία με οποιονδήποτε τρόπο ευθύνεστε να την αποζημιώσετε, καθώς και ότι θα παρέμβετε υπέρ της Εταιρίας ή κατά οποιασδήποτε αξίωσης εγερθεί εναντίον της, συμπεριλαμβανομένης της δικηγορικής αμοιβής και τυχόν εξόδων που προκύψουν από την ανωτέρω παράνομη ή αντισυμβατική ενέργειά σας. Συμφωνείτε ότι σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους και το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση του SynField ότι θα αποζημιώσετε την εταιρία για κάθε θετική ή και αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί από παράνομη ή αντισυμβατική ενέργειά σας.

15. Λοιποί σημαντικοί όροι

 1. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβίβασης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών της στα πλαίσια των παρόντων Όρων Χρήσης σε έναν άλλον οργανισμό, ωστόσο αυτό δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας όπως αυτά ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.
 2. Οποιαδήποτε σχέση δημιουργείτε ή προσπαθείτε να δημιουργήσετε με συνεργάτη της Εταιρίας είναι αποκλειστικά μεταξύ υμών και του συνεργάτη της Εταιρίας και όχι με την Εταιρία.
 3. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, προσωπική ταυτοποίηση ή αποκάλυψη στοιχείων επικοινωνίας υπαλλήλου της Εταιρίας χωρίς τη συγκατάθεσή του.
 4. Οι παρόντες Όροι, το αντικείμενό τους και η διαμόρφωσή τους υπόκεινται στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Κάθε ένας από τους Όρους ισχύουν ξεχωριστά. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι οποιοσδήποτε από τους όρους δεν είναι σύννομος ή εφαρμόσιμος, ο όρος αυτός θεωρείται ότι είναι διαχωρίσιμος στο βαθμό που δεν είναι σύννομος ή εφαρμόσιμος, χωρίς να θίγει το κύρος των υπόλοιπων όρων οι οποίοι διατηρούνται σε πλήρη ισχύ.
 5. Οι παρόντες Όροι καταρτίστηκαν αρχικά στην Ελληνική γλώσσα. Παρά το γεγονός ότι η Εταιρία μπορεί να παράσχει μία ή περισσότερες μεταφρασμένες εκδόσεις των Όρων για τη διευκόλυνσή σας, η ελληνική έκδοση των παρόντων Όρων θα υπερισχύει σε περίπτωση σύγκρουσης ή ασυμφωνίας.
 6. Είναι πιθανό μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας SynField να ανακατευθυνθείτε προς άλλους ιστοτόπους που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρίας. Η Εταιρία δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο ή την φύση του περιεχομένου που εμφανίζεται σε αυτούς τους ιστοτόπους.
 7. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους τρέχοντες Όρους ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας μια αναθεωρημένη έκδοση αυτών στη δικτυακή πλατφόρμα του SynField.  Σε αυτήν την περίπτωση θα ειδοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποδείξατε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας. Είστε υπεύθυνοι να χρησιμοποιείτε και να διατηρείτε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

16. Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία σχετικά με οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με τους παρόντες Όρους, τη χρήση του SynField ή την Πολιτική Απορρήτου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@synfield.gr, μέσω τηλεφώνου στο +30 210 2511 584 ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Συνέλιξις ΑΕ,

Φαρμακίδου 10,

Χαλκίδα, 34100,

Εύβοια, Ελλάδα

 

Τελευταία ανανέωση: 20 Νοεμβρίου 2018.